Skip to content

Category: Other stuff

Other stuff

How to remove text from file name for multiple files on Windows

On Windows, you can take advantage of PowerShell:

dir | rename-item newname { $_.name ireplace '(.+?) 203\.bmp$','$1.bmp' }

In this code snippet we use a command that removes ‘203’ from the file name.

Description

dir     => list the content of the current directory
 |      => send each found element to the next command
rename-item => rename an element in a Windows PowerShell provider namespaceject
newname   => specify the name of the renamed file
{
  $_        => points to an object representing the actual file
  .name       => the name property of the automatic variable
  -ireplace     => perform a insensitive replace
  '(.+?) 203\.bmp$' => here comes the regex for matching the desired files
  '$1.bmp'     => the replacement string
}

You must run this command inside a power shell. Here is how to start it:

how to launch powershell on Windows 7?

Then cd into you dir from the Powershell window:

Change to the directory containing the files to be renamed from powershell window

More on http://stackoverflow.com/questions/21837836/how-to-rename-multiple-files-at-once-by-removing-a-varying-part-in-the-file-name

Also – http://superuser.com/questions/236820/how-do-i-remove-the-same-part-of-a-file-name-for-many-files-in-windows-7/871799

Как училището убива талантите на децата и произвежда неудачници

“Който отваря вратата на училище, затваря вратата на затвор.” – Виктор Юго

Болно е да сме свидетели на това как съвременното образование погубва талантите на децата и осакатява душите им. 90% от учениците няма да се превърнат в успели хора, а по-скоро в неудачници. Нашето общество се намира под дълбоката хипноза на матрицата и не може да разбере очевидни истини. Системата на образование е безнадеждно остаряла и произвежда нещастни хора, които ще живеят нереализирани, изолирани и бедни. Защо се случва това? Отговорите можем да потърсим в миналото.

Съвременната училищна форма е създадена преди 200 години. Тогава тази институция е отговаряла на нуждите на индустриалния век. По това време в Англия стремително се развива производството, появяват се нови фабрики, банки, заводи; За тяхното обслужване били необходими милиони безмълвни, послушни изпълнители. Тогава била създадена и системата, противоречаща на всеки здрав разум, работеща против природата на децата и еволюцията.

Идеална програма за набиране на роботи, които да се превърнат в зъбчатите колелца на крупния бизнес.