Skip to content

Month: April 2011

Как се печелят пари от Интернет?

Този въпрос си задават много хора в днешно време. Има множество различни отговори. Основно пари в Интернет се печелят от реклама, от извършване на услуги, търговия, посредничество, платени статии, изграждане на сайтове, системи и т.н.  Например един сайт може да продава стоки, да е посредник в продаването на стоки, да  предлага някаква функционалност срещу заплащане, да е посредник в продаването на функционалност, да има реклами – директни от рекламодателя или чрез рекламен посредник (Google AdSense), може да е посредник в продаването на реклами и т.н. Платените статии пак са вид реклама (или анти-реклама), въпреки че статиите могат да имат и друга цел. Има и други по сложни, но за тях няма да обяснявам сега. Връзка към статията ни за това как се прави сайт.

Поради големият интерес към статията, се заех да направя един по – пълен списък със начини за печалба на пари от Интернет. Няма да трия стария списък. Така ще има два списъка – един кратък от четири точки и един голям от 28 точки.

(Източник: http://pari.rtabg.eu)

How to add a 1px border to a table with CSS?

Problem

I want to have a one-pixel one-color solid border around a table and its cells. Adding border="1" to the table tag isn’t suitable, because it looks horrific in most of the browsers.

Solution with HTML only

Back in the old days we used to use just HTML to create a one-pixel border. Some people even used 1×1 pixel transparent gifs, but let’s not go into that. The easiest way to achieve the border was to use nested tables: outer table that provides the border color and inner table that holds the content.

Here’s an example:

Cell 1 Cell 2
Cell 3 Cell 4

Looks pretty fine, doesn’t it? However, let’s look into the code: